DPK,DWK 排水和污水泵

技术数据     流量Q:最大19.5l/s ;扬程H:最大25m ;泵送液体温度范围:0℃ — +40℃ ;出口直径:Rp 2 - DN65 ; 应用范围     适用于:排水;废水排放;污水排放;工艺水;家庭污水。 性能及优点     电缆插接;独特的卡箍系统;单通道和涡旋叶轮;可通过

  • 产品编号:DPK,DWK
  • 产品分类:潜污泵

技术数据
 
    流量Q:最大19.5l/s ;扬程H:最大25m ;泵送液体温度范围:0℃ — +40℃ ;出口直径:Rp 2 - DN65 ;
 
应用范围
 
    适用于:排水;废水排放;污水排放;工艺水;家庭污水。
 
性能及优点
 
    电缆插接;独特的卡箍系统;单通道和涡旋叶轮;可通过固体颗粒直径达到65mm;独特的集装式机械密封;模块化设计;停机时间少。
 
选项
 
    控制及保护系统;电机运行控制。